Unsere Sänger

Der Verein besteht aus folgenden aktiven Sängern (Stand nach 178. Ordentl. GV vom 26. Januar 2024):

Dirigent: Stephan Imhof*

1. Tenor 2. Tenor 1. Bass 2. Bass
Felix Buess Karl Berger* Karl Graf* Martin Berger*
Pascal Graf Stefan Frei Christian Imhof* Rolf Hasler
Peter Keller Samuel Graf      Peter Matzenauer René Imhof
Werner Krättli Beat Imhof* Jürgen Walz* Walter Steinegger
Rolf Künzler* Hanspeter Meier* Jean-Pierre Wolf* George Talary 
Ernst Martin Felix Schneider    
Paul Spänhauer *     René Schumacher    
Karl Strübin* Bruno Trummer*    
       

Total 27 aktive Sänger (inkl. Dirigent), davon 13 Ehrenmitglieder (*)