Unsere Sänger

Der Verein besteht aus folgenden aktiven Sängern (Stand 31. August 2022):

Dirigent: Stephan Imhof*

1. Tenor 2. Tenor 1. Bass 2. Bass
Felix Buess Karl Berger* Karl Graf Martin Berger*
Pascal Graf Stefan Frei Christian Imhof* René Imhof 
Peter Keller Samuel Graf      Peter Matzenauer Walter Steinegger
Werner Krättli Beat Imhof Jürgen Walz* George Talary
Rolf Künzler Hanspeter Meier* Jean-Pierre Wolf*  
Ernst Martin Hans Plattner    
Paul Spänhauer      Felix Schneider    
Karl Strübin* Bruno Trummer*    
       

Total 26 aktive Sänger (inkl. Dirigent), davon 9 Ehrenmitglieder (*)